Euro Industry 4.0

Business, technology, sranda etc.

VIP patron: Geostezka.cz


Industry 4.0 / Průmysl 4.0 versus Job 4.0 / Práce 4.0

Aktualizace: 2018-02

>>> Industry 4.0; Industrie 4.0; Průmysl 4.0; Digitální Česko; Job 4.0; Práce 4.0; Řemeslo 4.0; Vzdělávání 4.0; Mezilidské vztahy 4.0; Job sharing (sdílení pracovního místa); Job rotation (rotace práce); luddismus; agentury; roboti; milionáři; holubi...

Domovská stránka: Industry 4.0, alias Průmysl 4.0.


Mám vážné obavy, že můj oblíbený smajlík právě na této stránce moc uplatnění nenajde, ale nebojte se, já ho sem, kluka ušatého, určitě nějak zakomponuji, sranda musí být.

Vývoj Industry 4.0, Industrie 4.0, alias Průmysl 4.0 má způsobit, že se výrazně změní nabídka a poptávka pracovních příležitostí. Proč ne, když to bude k lepšímu...

Problematickou by se tedy prý mohla stát zaměstnanost osob s nízkou kvalifikací, spojená zejména s rutinní činností. Prý současných cca 40% pracovních míst zanikne, ale nová pracovní místa by zase měla vznikat. Ta ale budou vyžadovat vyšší kvalifikaci a určitou odbornou zdatnost budoucích zaměstnanců. Předpokládám, že největší zájem proto bude tradičně o zaměstnance nad 50 let...

Většina nyní běžných povolání má zaniknout a vzniknou nová, jejichž obsah dosud ještě ani nejsme schopni přesně specifikovat. Takže, dejme tomu dělník ve výrobě se asi změní na inženýra ve výrobě, současný "průmyslový inženýr" se s vysokou pravděpodobností změní na jakéhosi "průmyslového kandidáta věd", apod.

Jsem zvědavý, jak se s pojmem Práce 4.0 vyrovnají personální oddělení, jaký osud čeká např. tzv. agenturní personál atd. Jen v našem městě je snad 10 různých "agentur", zprostředkujících práci.


Vzdělávání 4.0


Digitální ekonomika určitě bude jednoznačně klást vyšší nároky na vzdělávání, získávání a osvojování nových informací a znalostí, ale také na ochotě každého pracovat jak sám na sobě, tak s ostatními (nejen) v celosvětovém měřítku.

Pokud vezmu v potaz, jaká je ochota na něčem spolupracovat s lidmi, které znám já, nevidím budoucnost nijak růžově, přesto celému lidstvu fandím a držím palce, vždyť ona přece práce šlechtí. Jenže také zvýrazňuje a prozrazuje charaktery lidí, když práce je málo a zájemců o ni nadbytek.

Ochota spolupracovat a předávat své znalosti a vědomosti dalším spolupracovníkům je v ČR totiž velmi závislá na tom, co se odborně nazývá mezilidské vztahy, lidově pak "kamarádčov" (= znalosti a vědomosti si předávají pouze "kamarádi").

U nás v ČR si třeba nedovedu moc představit fungování toho, co se nazývá Job sharing (sdílení pracovního místa), jenomže stále jen mohu vycházet z poznatků, které jsem získal na všech svých dosavadních pracovištích. Třeba to možné je.

Pro neznalé: jde o takovou formu organizace práce, kdy (většinou) dva zaměstnanci zastávají jednu pracovní pozici, kterou by na plný úvazek vykonával jenom jeden. Vzájemné střídání během směny, kdo co bude dělat, to si oni dva dohodnou mezi sebou, hlavně musí být vždy někdo na pracovišti. Pak si rozdělí plat... No, při hledání viníka se to může hodit.

Moderní jsou nyní i tzv. Job rotation (rotace práce)"... Jo, dobrý nápad, má určitě své opodstatnění, ale ne v ČR. Dovedete si představit, jak v nějakém oddělení, tradičně rozděleném na různé skupinky, které se navzájem "nemají rádi", jak je jeden člen z každé z nich, samozřejmě dobrovolně, "přerotován" do té, jejíž členy dotyčný "nemá rád"?

Kdo si myslí, že pak se všichni budou mít navzájem rádi? Dovedete si vůbec představit, co takové dva "dobrovolníky" pak bude čekat?


Mezilidské vztahy 4.0


Z tohoto důvodu se domnívám, že nějaká Práce 4.0 bude nebude mít valný efekt do té doby, dokud posun vpřed nezaznamenají i "mezilidské vztahy". Z toho důvodu navrhuji si dovoluji navrhnouti, coby přínos tohoto 5. pilíře v oblasti Industry 4.0, zavést (ale hlavně dále rozvíjet a zdokonalovat) i tuto novou kategorii.

Už vidím, jak oba ti zaměstnanci, navzájem si měnící místo, mažou pevné disky na svých PC, takže oba dva budou muset začít zcela od začátku... Kdo si myslí, že jeden druhému pak bude mít nejen čas (ale hlavně chuť a ochotu) také něco vysvětlovat, zaučovat ho, radit a pomáhat mu, je podle mých poznatků velice naivní.

Kdo se domnívá něco jiného, doporučuji mu nastudovat význam slov házení klacků pod nohy a pak snad také kliknutí na odkaz "Centrální registr blbců" a zaregistrování se.

S největší pravděpodobností časem bude mít i dost občanů, pro závist a nepřejícnost lidí, kteří se ocitli v těch 40 procentech zrušených pracovních míst, vyškrábané oči a to se pak bude dost špatně pracovat i jim.

O nějakém posunu vpřed se za této situace dá mluvit jen s velkou fantazií, přechod z termínu Práce 3.0 na Práce 4.0 u nás má asi zatím stále ještě dosti velké trhliny. Já bych současný stav nazval Industry 3,14, tedy jako tzv. Ludolfovo stádium přechodu.


Pokud by v některé zemi byli zaměstnanci náhodou cca na úrovni montážních dělníků, hrozilo by, že po zavedení všech těch novot by byla dost velká část z nich nahražena nějakým "robotickým personálem", což by další ekonomický rozvoj takové země moc nepodpořilo.

Navíc, pokud by v takové zemi byla hodnota její měny uměle bankou snižována, třeba oproti euro, mohlo by jí hrozit další riziko: v okamžiku, kdy by tato regulace skončila, posílila by její měna a taková "montážní" republika by se mohla stát pro partnery zbytečně "drahá" a třeba by se orientovali jinam, nebo by si nakoupili raději ty "roboty"...
PS: Jakákoliv podobnost s některou konkrétní zemí je čistě náhodná.

Možná by bylo skvělé, pokud by byla o třetinu vyšší produktivita práce a sklady by byly plné zboží, jen je otázka, zda bude mezi lidmi dost peněz na jejich nakupování. Nyní prý žije pod hranicí příjmové chudoby cca 1 milion lidí, což je zhruba desetina obyvatelstva. Toto číslo zatím naštěstí pomalu klesá a je nejlepší mezi zeměmi EU...

Zajímá Vás, nakolik tak skvělé umístění je "reálné"? Přečtěte si pojednání na serveru Vesmír.cz "klamná hranice chudoby v Česku". Pokud totiž z toho miliónu má dejme tomu polovina lidí ukryté v matraci nějaké peníze, jiní ve Švýcarsku, tak to už v této statistice zohledněno není. Tím se situace hnedle mění.

Jenomže v tom je malý "háček". Myslíte si, že ty peníze v matraci mají lidé schované na koupi nějakého modulu IoT někdy v budoucnu, nebo na "super smart televizi", nebo pro případ, že onemocní, zestárnou a bojí se, že se o ně potom stát nepostará? A pak houfně digitalizujte...

Je tedy dost pravděpodobné, že jsme nejbohatší stát dokonce na celém světě. Prozíraví čeští milionáři a miliardáři totiž také chodí v teplácích s vytahanými koleny a ošuntělé bundě, aby "nevyčnívali" a nestali se terčem závisti. Tak vidíte, čeho se tedy do budoucna bát . Peněz je dost... Potkáte-li někoho podobně oblečeného, buďte na něj proto milí a zdvořilí, jistě se Vám to časem vyplatí.

Ono je ale také potřeba říci, že "elektronika", ležící i jen rok někde ve skladu, bude vlastně již technicky zastaralá a také je známo, že elektronika, která se nepoužívá, stárne i funkčně. To se říkalo už za socializmu, jen tehdy se žádná elektronika v žádném skladu nikdy nahromadit nestačila . Šlo tedy o tvrzení pouze hypotetické, kdyby k tomu přece jenom někdy došlo...

Rád bych při této příležitosti zmínil jednu věc: tvrdí se, že průmysl má budoucnost a tak se také dá předpokládat, že kdo se bude v práci desítky let snažit, sebevzdělávat se, dělat přesčasy a mít vysokou "produktivitu práce", nemusí mít tedy z budoucnosti obavy...

Dovolím si k tomu však sdělit následující informaci: Prdlajs! Jistotu nemá nikdo, protože platí, že nevděk světem vládne.

Lépe řečeno jistotu má, ale jen do té doby, co bude mít energii makat a držet svižný krok. V okamžiku, kdy přijde třeba nemoc, případně "jen" stáří, nebo mu bude v předdůchodovém věku dělat vedoucího nějaký "blbec", nemá jistého vůbec nic, natož své pracovní místo. S tím páráním matrací proto raději zatím posečkejte, ty "prašule" se Vám ještě mohou hodit.


Řemeslo 4.0


Ano, je to tak, od května roku 2016 existuje také pojem Řemeslo 4.0. Iniciátory se staly bavorské řemeslné spolky, tedy opět vítr vane z Německa. No prosím! Proč by v prosinci 2016 nemohl fouknout z Čech zase vítr, který by přivál mnou nově navrhovanou kategorii Mezilidské vztahy 4.0.

Ekvivalentně vzdělávání zaměstnanců v průmyslu tedy nově nastává také trend směrovat ke vzdělávání a rozvíjení dovedností a znalostí řemeslníků. Předpokladá se zaměření na tři hlavní směry: inteligentní domy či domácnosti, drony a 3D tiskárny.

Poprvé na tomto webu se setkáváte s pojmem dron. S jejich pomocí se dá "rozvážet", přesněji asi "rozlétávat", třeba pizza, balíky (např. Česká pošta si prý již zaregistrovala ochrannou známku „balíkoptéra“), různé zboží apod. Naštěstí takové novotě brání dosavadní legislativa, ale jeden nikdy neví, který inteligent zrovna bude v ruce držet razítko.

Velmi mne totiž znepokojuje věta z jedné nejmenované země za oceánem, kde se uvažuje, že "drony by mohly létat rychlostí až 160 kilometrů za hodinu ve výšce do 160 metrů nad zemským povrchem za denního světla". Mňo, milé děti, tak v budoucnu to s pouštěním draků na poli za dědinou vypadá dost bledě...

Na druhou stranu, zase ale bude dost potravy zdarma, protože (nejen) holubi budou padat přímo do huby, ale i jiné ptactvo, dokonce již "oškubané". Nevýhodou se ovšem jeví, že nebude pečené, ale syrové...

Zdroj: "Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR".


Má smysl se trendu Industry 4.0 bránit? Za éry Industry 1.0 existovali tzv. luddité, což byli angličtí řemeslníci a dělníci, kteří založili sociální hnutí, zvané luddismus. Ti ničili strojní zařízení a bránili jejich zavádění v továrnách, přesvědčeni o tom, že je připravují o práci...

Tudy asi vývoj již nepůjde, ale přesto se nelze domnívat, že takové výrazné změny, které se dotknou miliónů lidí, budou vítány s nadšením a porozuměním. Však ona prostým lidem bohatě stačí ta naše česká (středisková) důchodová reforma.

Helejte se, lidičky, ale neberte to nijak tragicky, ono to určitě nebude tak žhavé, různé "objektivní příčiny" ten rozvoj pozdrží, dost často se část investic vždy nějak záhadně ze státní kasy "vypaří". Může to být tím současným globálním oteplováním, nebo to zařídí nějaká "straka" (v Praze prý snad dokonce mají něco jako vlastní "akademii" .

Hlavu vzhůru, lide český! Ta Industrie 4.0 je stále jen vize, která s každou následující obměnou vrcholných politiků bude měnit svůj směr a intenzitu, hlavně je potřeba si pohlídat, aby nebyli voleni politici "šilhající", to by vývoj mohl nabrat směr zcela nevyzpytatelný. A rychlost změn a tvorby nových zákonů v ČR jistě znáte také.

A nebojte se, pro Vaše dcery, syny, sestřenice, bratrance, tety, strýčky, přátele a známé bude vždycky míst dost, hlavně se učte, vzdělávejte, tvořte si přehledy, kdo kdy co řekl či udělal, kterou má milenku, jaké má záliby, co kde ukradl apod., takové věci je vždy dobré, (nejen) pro lepší uplatnění na trhu práce, znát.

Něco pro šprty: Česká cesta k Průmyslu 4.0 (referát Vladimíra Maříka z ČVUT Praha.

Kdo má dost času, přečtěte si časopis ČMKOS Pohledy 1/2016. Doporučuji ho však raději nečíst na lačno a před spaním, ať nemáte divoké sny.Pro zájemce: prodej domén.


Návrat zpět nahoru.

Menu


Relax

Logo VIPportálu


Links change


zc.latroppiv@atsop  

 Write


Copyright ©