Euro Industry 4.0

Business, technology, sranda etc.

Logo = go to Home Page

VIP patron: Geostezka.cz


Čtvrtá průmyslová revoluce


Malá rekapitulace:

Ovládací panel s čudlíky

Ovládací panel z dob Industry 3.0

  • Industry 1.0 Průmyslová revoluce, započatá ve 2. pol. 18. století ve Velké Británii a celé 19. století ("století páry") = doba přeměňování tepelné energie vodní páry v mechanickou.
  • Industry 2.0 Rozvoj hromadné výroby začátkem 20. století ("století elektřiny")
  • Industry 3.0 Koncem 60. let 20. století nastal čas počítačů a robotů.
  • Industry/Industrie 4.0 (Průmysl 4.0) Označení pro současný rychlý rozvoj digitalizace a automatizace výroby a změn na "trhu práce". S tím souvisí také často používaný výraz Práce 4.0.

Sláva! "Století kybernetické" je tak možné považovat za odstartované. Pojďme mu fandit a držet palce, aby se mu dařilo a velké štěstí aby jeho i nás provázelo po celý zbytek trvání naší sluneční soustavy.


Doufejme, že na rozdíl od délky trvání české důchodové reformy budou následující pilíře fenoménu Industry 4.0 stabilnější, zejména ten poslední, pátý . Věrni názvu domény, soustředíme se hlavně na Evropu, ale dnešní svět nejde dělit nijak jednoznačně.

Pilíře konceptu Industry 4.0, alias Průmysl 4.0

  • Kyber-fyzikální systémy
  • Internet věcí
  • Internet služeb
  • Digitální ekonomika
  • Tento web

Již název domény vzdává hold faktu, že "průmysl" při jeho vzniku kojila stará dobrá Evropa, přesněji "Británie", načež "kojenec" Průmysl 1.0 postupně dospěl do současné fáze, nazvané Průmysl 4.0. Je-li to již fáze alespoň "puberťák", těžko říci, posuďte sami.

Koncept Industry 4.0 (Industrie 4.0) samozřejmě nespadl z nebe, v jeho pozadí stála německá vláda, která správně pochopila, že kdo chce mít na průběh něčeho vliv, musí "to" také spoluvytvářet, navíc je nutné být i neustále o krok napřed, konkurence nikdy nespí.

Jsem zcela téhož názoru, proto jsem nenápadně do jejich konceptu implementoval ten svůj "pátý pilíř" . Oni existují desítky vládních strategií pro digitalizaci Česka, takže tohle bude považováno za další a většina Němců česky nerozumí, ti do toho také šťourat nebudou.

Tolik tedy úvodní teoretické počátky, vrhněme se na jejich praktický dopad, řka lidové moudro, že šedá je teorie a zelený je strom života.

Základním kamenem vývoje pojmu Industry 4.0 je uváděn dokument, představený r. 2013 na německém veletrhu Hannover Fair 2013 (ale základní vize již byla představena na Hannover Fair 2011). Na podporu zavedení teorie do praxe dala německá vláda "do placu" vládní dotaci 750 milionů EURO, rozplánovanou na 3 roky.

Připomínám, že stále jde dodnes pouze o koncept, takže další vývoj se ještě může ubírat všelijak. Ona Industry 4.0 ve své podstatě nic moc nového nepřináší, jejím hlavním cílem je co možno nejvíce, s co nejmenšími náklady, pouze využití současných technologií.

Pokud jde o Industry 4.0, je vhodné poznamenat, že prvenství Evropy je ale tak trochu (docela hodně ) pokulhávající, vše bylo vlastně vyprovokováno rozvojem "asijských tygrů", podobně, jako internet má sice na "svědomí" Amerika, ale může za to sovětský Sputnik 1.


Předpoklady pro smělé plány lidí v oblasti rozvoje techniky jako celku již jsou nyní celkem jednoznačné. Na náležité úrovni se nalézá výpočetní technika, která za dosti "rozumné" ceny je schopna dodat dostatečný výpočetní výkon.

Odpovídající úroveň už má také kapacita datových úložišť, ale i rychlost přenášených dat. Radost zatím asi velmi kazí pojem bezpečnost přenášených dat a určitá "blbost" některých lidí... To si probereme jinde (tu bezpečnost přenášených dat ). Pokud jde o ty lidi, je potřeba sledovat Centrální registr blbců.

„Chytré továrny“ (Smart factory), založené na kyberneticko-fyzikálních systémech (Cyber-physical systems), které výhledově zastanou opakující se, rutinní činnosti, dosud vykonávané lidmi, dnes již nejsou nic zcela nového, ale stále jsou jen "v plenkách".

Nalijme si však čistého vína, ono zavádět nějaké jednotné standardy za situace, kdy spousta výrobců si často jede "po vlastní linii", není nic jednoduchého. Vidíte, a jsme zase u té lidské "blbosti" ...

Změny ve výrobě tedy musí doprovázet také veliké změny v myšlení lidí, například bude potřeba pilně nastudovat význam slova kooperace, případně týmová práce, protože bez nich vše dotáhnout do zdárného konce bude pěkná fuška. Sám znám dost lidí, kteří pojem "týmová práce" sami propagují a zavádějí u jiných, ale pokud jde přímo o ně, skutek utek.

K tomu všemu bude mít co říci tzv. Práce 4.0, o té bude ještě řeč.

Zajímá Vás eventuálně přínos koncepce Industry 4.0?

Kyber-fyzikální systémy (Cyber-physical systems, CPS)

O co jde? To já nevím, to my ve škole nebrali, ale odborníci tvrdí, že tím je na mysli to, že vše ve výrobním procesu by mělo být uzpůsobeno tak, aby spolu výrobky a zařízení komunikovaly a vzájemně si, pokud možno bezdrátově, vyměňovaly příkazy.

Tak tomu bych celkem rozuměl, zase až tak blbý tedy nemohu být, jak se to jeví. O tom ještě bude řeč... Myslím o té vzájemné komunikaci - viz odkaz na webiot.cz trošku níže, v sekci Internet věcí.

Každý výrobek prý bude mít již od počátku procesu výroby v sobě "digitální paměť", pomocí které bude komunikovat s okolním světem v každém stádiu výroby, zjišťovat, sledovat, vyhodnocovat a měnit parametry zpracování, výrobní postupy atd.

Tak to už trošku tápu, tak chytrý zase asi nejsem. Představa, že váleček uříznuté tyčoviny v sobě má nějakou "digitální paměť", to je fakt nad mé možnosti. Jak se tam dostane?

Mám dejme tomu 10 metrů dlouhou tyčovinu, z ní mám nařezat 10 cm dlouhé kousky... OK, až sem to chápu. A co dál? Asi se bude muset do každého kousku vyvrtat otvor, nějakým drátem do otvoru zastrčit "čip", pak ho zacpat třeba "žvejkou", aby ta paměť nevypadla ven... Že by? Nějak mi v tom nehraje ta deklarovaná vyšší produktivita práce...

A to ještě každý ten kousek projde pecí, kde bude rozžhaven do běla, položen do "raznice" a pádem těžkého bucharu vznikne výkovek, u kterého se hned nato odstříhne výronek... Tak to neumí zpracovat ani má dosti bujná fantazie. Jak to vše ta nebohá digitální paměť přežije a co když bude, na potvoru, zrovna v té odstřižené části?

Internet věcí

Pokud znáte výraz Internet of Things, zkratka IoT, tak to je právě Internet věcí, jenomže to je anglicky, kdo to eventuálně nepozná. Je to dosti skvělá věc, a natolik rozsáhlá, že bude lepší, když zavítáte na specializovaný odborný web Webiot.cz, kde Vám vše bude fundovaně objasněno. Mnou .

Internet služeb

Existuje pojem cloud, také zvaný cloudové úložiště dat. To je vlastně služba, kdy si uživatelé mohou na server poskytovatele této služby nahrát svá data, fotky apod., ke kterým pak mohou oni, nebo ti, kteří znají přístupové heslo, online přistupovat z kteréhokoliv zařízení, připojenému k internetu, což nejčastěji bývají tablet, nebo smartphone.

Podobně Cloud computing nabízí poskytování různých "služeb", třeba programů, nebo aplikací, uložených na serverech poskytovatele. K nim pak uživatelé mohou přistupovat např. pomocí webového prohlížeče, nebo klientského rozhraní té konkrétní aplikace a používat je pak je možné všude, kde je přístup k internetu. A vůbec, přečtete si raději na Wikipedii článek Cloud computing .

Digitální ekonomika

Základem Digitální ekonomiky jsou informační a comunikační technologie (zkratka "ICT") a vysokorychlostní přístup k internetu. Na solidní úrovni již třeba jsou digitalizace obchodních transakcí, zabezpečení převodů peněz, elektronické bankovnictví a platební karty, elektronické obchodování a podnikání na internetu (e-komerce), e-shopy, elektronizace veřejné správy (e-government a e-governance), elektronické objednávání na úřadech, datové schránky, evidence tržeb (EET), podpisy...

Patří sem ale také tzv. e-demokracie, což já, zjednodušeně napsáno, chápu tak, že ve stále větší míře budou moci prostí občané elektronicky "krafat" do politiky, dostanou šanci stát se více aktivními, zkrátka, měl by nastat posun kupředu ve vztahu občan-vláda... Tož do toho, vážení spoluobčané, maximálně dostanete za svůj názor po zádech e-pendrekem .

Dobrá, tak vážněji: myšleno je elektronické hlasování, různé petice, volby, besedy mezi politiky a občany, elektronické zasílání dotazů, žádostí a různých udání na úřady apod. Pro informacíchtivé doporučuji web (externí odkaz): Hlídací pes

Věci a služby spíše fyzického charakteru nahrazují ekvivalenty virtuální. Běžné již jsou Elektronické knihy, možnost přenosu hudby (MP3), elektronické vzdělávací kurzy, elektronická docházka v podnicích... Pravda, běžné, ale jak u koho. Jiná je "digitální gramotnost" u studentů, jiná u seniorů, jiná u návštěvníků tohoto webu po jeho přečtení.

Jak si naše republika vede v digitalizaci, to (raději) přesně nevím, co ale vím, je to, že řetěz je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek, takže celkově je v této oblasti stále co řešit. No, nic, naštěstí tu je tenhle web, ten čtivou formou naučí ledacos právě nás, obyčejné lidi. Třeba to objasnění zkratky ICT (před pěti odstavci) se mi snad docela povedlo, ne?

Máme kliku, že provázanost naší ekonomiky s německou je velmi silná, takže pokud s Němci chceme spolupracovat i nadále, musíme, volky nevolky, fest digitalizovat také. V Německu mají dětské rozpočítadlo: "Eins, zwei, drei, du bist frei" (něco jako Ententýky, dva špalíky...). A být drei (a vypadnout z kola ven) si nemůžeme dovolit.

Přečtěte si více o Industry 4.0, alias Průmysl 4.0 v Česku.


Průmysl 4.0 bude doprovázet Práce 4.0


Přečtěte si více o Průmysl 4.0 versus Práce 4.0.

Personalizace, customizace, adaptabilita produktů, výrobků a nabízených služeb


Velký přínos vize Industry 4.0 je tedy samozřejmě očekáván v oblasti personalizace výrobků a produktů. Setkat se také můžete s výrazy customizace, případně také ještě adaptabilita, což obojí znamená totéž: uživatelské přizpůsobení výrobku, případně nějaké služby, přáním a potřebám zákazníka.

Známý pojem "náš zákazník, náš pán" tak získává další rozměr. Více osobnější se stávají nabídky služeb, zvací a oslovovací dopisy, maily atd. Je tomu tak díky tomu, že digitalizace dat umožňuje s údaji, vedenými o zákaznících, provádět mnohá, dosud nemožná, kouzla.

Místo mnoha slov jeden příklad takové personalizace. Před týdnem mi v práci zvonil telefon. Číslo neznámé. Zvedl jsem to a nějaký "robot" mi "robotickým" hlasem oznámil, že mi došla a bude přečtena sms-zpráva... Zvědavost zvítězila, takže jsem si zprávu vyslechl a fakt je ten, že takovou radost mi ten den nepřineslo vůbec nic, natož nějaký člověk.

O co šlo? Doslechl jsem se, že mi k dnešnímu životnímu jubileu přeje jistá pojišťovna ve smyslu "hodně štěstí, zdraví a spokojenosti"... No, s přihlédnutím k faktu, že z cca 15 spolupracovníků v našem oddělení mi k tomu jubileu ten den nepopřál ani jeden z nich, musíte uznat, že mi ten robotický kluk ušatá udělal fakt ohromnou radost.

Jen jsem pak na konci nevěděl, jak hovor s ním mám ukončit . Poděkovat a říci mu "naslyšenou"? Řešil jsem to pouhým zavěšením bez jakýchkoliv slov, ale není to vůči němu "blbé"? Máma mne učila slušnému chování už od mala, ale jak se chovat k "robotům", to mi neřekla.

Pro současnou generaci již pojem personalizace zkrátka není nic nového pod sluncem. Setkat se s ním dá již často, v mnoha odvětvích. Jako příklad proto nyní jen uvedu výrazy, jako jsou jsou webová reklama (přesně cílená na konkrétního návštěvníka), zcela podle gusta "vytuněné" smartphony, elektronické kurzy šité "na míru" apod.


Kdo má rád "retro", může přejít na Začátky historie rozvoje "Smart" techniky.Návrat zpět nahoru.


Pro zájemce: prodej domén EU a CZ.Copyright ©