Euro Industry 4.0

Business, technology, sranda etc.
Home page

VIP patron: Geostezka.cz


Čtvrtá průmyslová revoluce

Aktualizace: 2018-02

Ovládací panel s čudlíky

Ovládací panel z dob Industry 3.0

  • Industry 1.0 Průmyslová revoluce, započatá ve 2. polovině 18. století ve Velké Británii a celé 19. století (= "století páry"), to je doba přeměňování tepelné energie vodní páry v mechanickou.
  • Industry 2.0 Rozvoj hromadné výroby na počátku 20. století ("století elektřiny").
  • Industry 3.0 Koncem 60. let 20. stol. nastal čas prvních počítačů a robotů.
  • Industry/Industrie 4.0 (Průmysl 4.0) To právě nastalo období rychlého rozvoje digitalizace a automatizace výroby a změn na "trhu práce". S tím souvisí také často používaný výraz Práce 4.0.

Sláva! "Století kybernetické" je možné považovat za odstartované. Pojďme mu fandit a držet palce, aby se mu dařilo a velké štěstí aby jeho (i nás) provázelo po celý zbytek trvání naší sluneční soustavy. Snad se pak také najde někdo, kdo bude i pracovat...


Doufejme, že na rozdíl od délky trvání české důchodové reformy, budou následující pilíře tzv. Industry 4.0 stabilnější, zejména ten poslední, pátý .

Pilíře konceptu Industry 4.0, alias Průmysl 4.0

  1. Kyber-fyzikální systémy
  2. Internet věcí
  3. Internet služeb
  4. Digitální ekonomika
  5. Tento web

Již úvodní malá rekapitulace vzdává hold faktu, že "průmysl" při jeho vzniku kojila stará dobrá Evropa, přesněji "Británie", načež "kojenec" Průmysl 1.0 postupně dospěl do současné fáze, nazvané Průmysl 4.0. Jde již o "dospělost", nebo teprve o fázi "teenager"? Čtěte dále a sami si možná odpovíte...

Tzv. Industry 4.0 (Industrie 4.0) je koncept, který nespadl z nebe, v jeho pozadí stála německá vláda. Ta došla k názoru, že kdo chce mít na průběh něčeho vliv, musí "to" také spoluvytvářet a mít přehled o všech nejnovějších trendech, protože je nutné být neustále o krok napřed, konkurence nikdy nespí.

Jsem zcela téhož názoru, proto jsem nenápadně do jejich konceptu implementoval ten svůj "pátý pilíř" (viz odkaz u 5. pilíře). Proč? Jsem "realistický srandista"... Základem dnešního světa je totiž realita, která je natolik podobná situaci v bájném Kocourkově, že vůbec nejlepší je si ze všeho dělat srandu.


Tolik tedy úvodní teoretické počátky, vrhněme se na jejich praktický dopad, řka lidové moudro, že šedá je teorie a zelený je strom života.

Základním kamenem vývoje pojmu Industry 4.0 je uváděn dokument, představený r. 2013 na německém veletrhu Hannover Fair 2013 (ale základní vize již byla představena na Hannover Fair 2011). Na podporu zavedení teorie do praxe dala německá vláda "do placu" vládní dotaci 750 milionů EURO, rozplánovanou na 3 roky.

Připomínám, že stále jde dodnes pouze o koncept, takže další vývoj se ještě může ubírat všelijak. Ona Industry 4.0 prý ve své podstatě nic moc nového nepřináší, jejím hlavním cílem je co možno nejvíce, s co nejmenšími náklady, jen využití současných technologií. Jenomže, než se sejde rok s rokem, už je technika zase o kus dál a všechno to, co bylo "současné", již je zastaralé...

Pokud jde o Industry 4.0, je vhodné poznamenat, že prvenství Evropy je ale tak trochu (docela hodně ) pokulhávající, vše bylo vlastně vyprovokováno rozvojem "asijských tygrů", podobně, jako internet má sice na "svědomí" Amerika, ale může za to sovětský Sputnik 1.


Předpoklady pro smělé plány lidí v oblasti rozvoje techniky jako celku již jsou nyní celkem jednoznačné. Na náležité úrovni se nalézá výpočetní technika, která za dosti "rozumné" ceny je schopna dodat dostatečný výpočetní výkon.

Odpovídající úroveň už má také kapacita datových úložišť, ale i rychlost přenášených dat. Radost zatím asi velmi kazí pojem bezpečnost přenášených dat a určitá "blbost" některých lidí... To si probereme jinde (tu bezpečnost přenášených dat ). Pokud jde o ty lidi, je možné sledovat Centrální registr blbců, abyste měli přehled.

Nemá smysl si něco nalhávat, čím více "techniky" a různých modulů bude spolu přímo komunikačně propojených, tím méně lidí, kteří nebudou mít příslušné odborné znalosti, bude potřeba pro jejich obsluhu. Bať bať, je to tak. Lidé ve výrobě se stanou jen kontrolory a servisními pracovníky, kteří na zcela automatický provoz budou pouze dohlížet.

Sehnat práci, přiměřenou jejich schopnostem, tedy asi nebudou moci ani ti, kteří budou mít zájem dělat, ale "nemají na to" a výsledky rychlého rozvoje techniky nestíhají ani chápat, natož s nimi pracovat. Jasnačka, jak kdo. Znám seniory, kteří do jedoucího vlaku naskočili a v pohodě v něm peláší vstříc fantastickému dobrodružství, zvanému 21. století.

Starší generace třeba celkem dobře chápe heslo "kupředu, zpátky ni krok", ale slogan "tablety od firmy XYZ patří do každé rodiny" chápe jinak, než je myšlen. Ne, babi a dědo, třeba s endiaronem to fakt nemá vůbec nic společného...

Tablet, to je ta elektronická "placka s obrazovkou", od které Váš "školák" (od ZŠ po VŠ) nemůže celé dny odtrhnout zrak. Přesněji, to je ta jeho větší "obrazovka", ta menší, to je "chytrý mobil", anýbrž smartphon. Dál snad ani nečtěte, nebo budete mít problémy usnout, to dál fakt po "sedmdesátce" zaujme jen "fajnšmekry".

Na vzestupu třeba je "Internet věcí", rozvíjí se "Komunikace mezi stroji navzájem", zelenou má také "Web věcí". Pojďme se proto spolu na některé výrazy blíže podívat, abychom náhodou nespadli do kategorie "kdo chvilku postál, již stojí opodál".


Chytré továrny (Smart factory)

Pro úspěšný start i následný vývoj celého konceptu Industry 4.0, alias Průmysl 4.0 jsou základním předpokladem tzv. Chytré továrny (Smart factory). K čemu budou dobré? Bude totiž možná následující věc:

Personalizace, customizace, adaptabilita produktů, výrobků a nabízených služeb

Impulsem pro "Chytré továrny" (Smart factory) se totiž staly stále náročnější požadavky zákazníků, kteří svým tlakem dostrkali svět k termínům personalizace (customizace, adaptabilita) produktů, výrobků a nabízených služeb, což vše znamená jediné: uživatelské přizpůsobení výrobku, případně nějaké služby, přáním a potřebám zákazníka.


1) Kyber-fyzikální systémy (Cyber-physical systems, CPS)

O co jde? To já nevím, to my ve škole nebrali, ale odborníci tvrdí, že tím je na mysli to, že vše ve výrobním procesu by mělo být uzpůsobeno tak, aby spolu výrobky a zařízení komunikovaly a vzájemně si, pokud možno bezdrátově, vyměňovaly příkazy.

Zasurfujte na místo, kde Vám vše bude fundovaně objasněno:

>>> Kyber-fyzikální systémy (Cyber-physical systems, CPS).

Zajímají Vás eventuálně další aspekty údajného přínosu koncepce Industry 4.0?

2) Internet věcí

Pokud znáte výraz Internet of Things, zkratka IoT, tak to je právě Internet věcí, jenomže to je anglicky, kdo to eventuálně nepozná. Je to dosti skvělá věc, a natolik rozsáhlá, že bude lepší, když zavítáte na specializovaný odborný web, týkající se IoT, Webiot.cz, kde Vám vše bude fundovaně objasněno. Mnou . Ovšem také existuje výraz spotřebitelský internet věcí (Consumer IoT)... Jaký v tom je rozdíl? Bůh ví... Každý to popisuje jinak...

Při zmínce o tzv. IoT, neboli Internetu věcí, je dobré se také zmínit o tom, že mnohé takové "věci" se dají ovládat na dálku (zapínat, regulovat a pod.), prostřednictvím tzv. smartphonů, neboli "chytrých" mobilních telefonů. Tato tendence má dosti dobrou budoucnost, sledovat vývoj můžete na webu Mobiliot.cz

Komunikace "stroje se strojem" (Maschine to maschine, M2M)

Průmyslovou obdobou Internetu věcí (kdy spolu po internetu komunikují navzájem různé "věci") je tzv. Komunikace "stroje se strojem" (kde mezi sebou, jak napovídá název, komunikují dvě a více strojních zařízení). Existuje ale také výraz Industrial Internet of Things (IIoT = Průmyslový internet věcí)... Jde o to samé? Myslíte si, že se o tom někde něco píše?

3) Internet služeb

Existuje pojem cloud, také zvaný cloudové úložiště dat. To je vlastně služba, kdy si uživatelé mohou na server poskytovatele této služby nahrát svá data, fotky apod., ke kterým pak mohou oni, nebo ti, kteří znají přístupové heslo, online přistupovat z kteréhokoliv zařízení, připojenému k internetu (což zatím nejčastěji bývají tablet, nebo smartphone).

Podobně Cloud computing nabízí různé "služby" z oblasti počítačových technologií, např. lze využívat a používat programy, nebo aplikace, uložené na serverech poskytovatele.

K nim pak uživatelé přistupují např. pomocí svého oblíbeného webového prohlížeče, nebo použitím klientského rozhraní nějaké konkrétní aplikace. Tyto programy je pak moné používat všude, kde je přístup k internetu. Některé zdarma, u jiných platíte za možnost je používat.

Obdobou cloudových úložišť je poskytování služby, zvané elektronická pošta, kde každá poštovní schránka jednotlivých uživatelů tvoří cloudové úložiště, veřejně přístupný je také např. cloud komunikační služby Skype (zapůjčují Vám výpočetní výkon svých počítačů).

A vůbec, přečtete si k tomu všemu něco na Wikipedii - článek Cloud computing.

Chcete, aby Váš počítač pomohl vědě sdruženým zvýšením výpočetního výkonu?

4) Digitální ekonomika

Základem Digitální ekonomiky jsou informační a comunikační technologie (zkratka "ICT") a vysokorychlostní přístup k internetu.

Na solidní úrovni již třeba jsou digitalizace obchodních transakcí, zabezpečení převodů peněz, elektronické bankovnictví a platební karty, elektronické obchodování a podnikání na internetu (e-komerce), e-shopy...

Patří sem ale také elektronizace veřejné správy (tzv. e-government a e-governance), elektronické objednávání na úřadech, datové schránky, evidence tržeb (EET), elektronické podpisy...

Jakož i tzv. e-demokracie, což já, zjednodušeně napsáno, chápu tak, že ve stále větší míře budou moci prostí občané elektronicky "krafat" do politiky, dostanou šanci stát se více aktivními, zkrátka, měl by nastat posun kupředu ve vztahu občan-vláda... Tož do toho, vážení spoluobčané, maximálně dostanete za svůj názor po zádech e-pendrekem .

Dobrá, tak vážněji: myšleno je elektronické hlasování, různé petice, volby, besedy mezi politiky a občany, elektronické zasílání dotazů, žádostí a různých udání na úřady apod. Pro informacíchtivé doporučuji web (externí odkaz): Hlídací pes

Věci a služby spíše fyzického charakteru nahrazují ekvivalenty virtuální. Běžné již jsou Elektronické knihy, možnost přenosu hudby (MP3), elektronické vzdělávací kurzy, elektronická docházka v podnicích... Pravda, běžné, ale jak u koho. Jiná je "digitální gramotnost" u studentů, jiná u seniorů, jiná u návštěvníků tohoto webu po jeho přečtení.

Jak si naše republika vede v digitalizaci, to přesně nevím, co ale vím, je to, že řetěz je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek, takže celkově je v této oblasti asi stále co řešit. No, nic, naštěstí tu je tenhle web, ten čtivou formou naučí ledacos právě nás, obyčejné lidi. Třeba to objasnění zkratky ICT (před několika odstavci) se mi snad docela povedlo, ne?

Máme kliku, že provázanost naší ekonomiky s německou je velmi silná, takže pokud s Němci chceme spolupracovat i nadále, musíme, volky nevolky, fest digitalizovat také. V Německu mají dětské rozpočítadlo: "Eins, zwei, drei, du bist frei" (něco jako Ententýky, dva špalíky...). A být drei (a vypadnout z kola ven) si nemůžeme dovolit.

Přečtěte si více o Industry 4.0, alias Průmysl 4.0 v Česku.


Průmysl 4.0 bude (bohužel) doprovázet Práce 4.0


To se ani nezeptáte, proč ten pesimismus v nadpise? Ále, ani se neptejte . Daní za "Industry 4.0" bude to, že spousta lidí bude mít starosti se svým dosavadním pracovním místem, protože mnoho takových, kde se lidé dají nahradit "roboty", bude zrušeno.

Není to sice záležitost nejbližších let, ale pojem rekvalifikace se bude objevovat stále častěji a neodbytněji. Kdo hledal pracovní místo v posledních letech, ví, že ani dnes to již není jednoduché a bude (asi) hůř.

Úřady práce sice mají převis volných pracovních míst, jenomže tady často vůbec nejde o to, jestli někdo pracovat chce, nebo nechce, ale vstupují tam i takové věci, že lidé se navzájem znají, a než jít dělat někam, kde je třeba vedoucí "blbec", je fakt možná i lepší být nezaměstnaný.

A moc dobře vím, o čem mluvím, jsou místa, kam se lidé hlásí, až když jim (skoro) hrozí smrt hlady, a to právě kvůli eventuálnímu budoucímu vedoucímu... Jistě znáte výrazy šikana, případně bossing. Pokud ne, najděte si to v internetovém vyhledávači.

Nechat se "buzerovat" za stejný plat, jako má ten, který šikanován není, to by dotyčný zájemce o práci musel být de... Tak hele, já jsem slušně vychovaný, celé to zní dement .

xxx

Zachovejte ale klid, on nikdo přesně neví vůbec nic, jeden opisuje od druhého jen stejné fráze a co a jak bude, není vůbec jasné. V jednom článku najdete, že lidé pak budou ve výrobě pouze coby "dozor", jinde se píše, že bude nutná jejich vyšší kvalifikace... Jo, aha, správně asi bude, že budou muset být "dozor s vyšší kvalifikací"! Teda, mně to dneska "pálí"...

Přečtěte si k tomu více: "Průmysl 4.0" s sebou přinese zavedení tzv. "Práce 4.0".


5) Průmysl 4.0 lidem přinese nejlepší (Best) "chytrosti" (Smarts)

Jak jsem uvedl na začátku, tenhle web tedy bude 5. pilíř Průmyslu 4.0. A basta... Existuje již dost webů s tímto tématickým zaměřením, ale většina se soustředí na věci, které se týkají nějakého úseku, který je jejich "parketou" a celek neřeší.

Od toho zde jsem právě já, já to celé budu řídit a organizovat, nyní Vám například nabízím ojedinělý projekt, nazvaný "nejlepší chytrosti" (Best smarts). V něm Vám budu představovat nejnovější trendy a směry vývoje, jak jinak, okořeněné dobře míněnými radami do života, zmírňující Váš stres a ohlazující ostré hroty v mezilidských vztazích.

A co je v mezilidských vztazích "in"? Tak např. téma Láska na první pohled.


Zde jsou nejlepší "chytrosti" ve 21. století (na webu BestSmarts.eu).Pro zájemce: prodej domén.


Návrat zpět nahoru.

Menu


Relax

Logo VIPportálu


Links change


zc.latroppiv@atsop  

 Write


Copyright ©