Euro Industry 4.0

Business, technology, sranda etc.

VIP patron: Geostezka.cz


Komunikace "Stroj se strojem" (Maschine to Maschine, M2M)

Aktualizace: 2018-02

Domovská stránka: Industry 4.0, alias Průmysl 4.0.

>>> "Smart" mobily a televize, Hbb TV, PDA, komunikátory; SmartPaper ("papír"); "Smart" domácnost i kancelář; Internet of Things (Internet věcí); komunikace M2M (Machine to Machine, stroj se strojem), Web of Things (Web věcí), Big Data (Velká data, správa a zpracování dat); 4. Průmyslová revoluce; Industry 4.0 (Průmysl 4.0)

Úvod najdete na webu BestSmarts.eu - odsud sem povede odkaz.

Machine to Machine (M2M) = komunikace "stroje se strojem"
versus Internet of Things (IoT) = Internet věcí.

M2M je jakýsi průmyslový "Internet věcí", jeho hlavními úkoly jsou sbírání dat a vzdálená správa strojních zařízení v průmyslové výrobě, s cílem co nejvíce omezit neplánované odstávky výroby a maximálně zkrátit dobu, potřebnou pro servis a případné opravy. Jedná se o předchůdce IoT.

V obou výše zmíněných výrazech se jedná o přístup k datům na dálku. Při komunikaci M2M musí být na každém "stroji" speciální komunikační modul, zdrojem dat jsou nejčastěji strojní zařízení v jedné dílně, či provozu.

Příjemcem dat pak je "velín" v servisním středisku dodavatele zařízení, případně v oddělení údržby a pod. Méně často bývá příjemcem také nějaké celopodnikové centrum sběru dat, jehož služby bývají většinou využívány v oblasti IoT.

Ve "velíně" příslušného provozu "běží" výrobcem dodaná aplikace, která je vytvořena a uzpůsobena jen pro určité, zcela konkrétní strojní zařízení. Na dálku je možné chod tohoto zařízení průběžně sledovat, diagnostikovat, vyhodnocovat a případně i řešit některé "problémy", reagovat na různé situace, provádět určité servisní zásahy apod.

Pokud propojení zprostředkovává nějaký mobilní operátor (pakliže není použito kabelové vedení, nebo bezdrátová sítˇ), tak do všech uvedených "modulů" je ještě nutná SIM karta, která funguje úplně stejně, jako každá jiná, to znamená, že k ní je vázán měsíční paušál, nebo existuje tzv. předplacená karta, kdy jednou za určený čas je potřeba povinně dobít pevně danou částku.

Telefonní operátoři nabízejí i speciální tarify pro komunikaci "strojů", lépe řečeno strojních zařízení, kde jsou částky mnohem příznivější, než asi platíte Vy doma, někdy i odstupňované ve více variantách, nebo "balíčcích", v závislosti na předpokládaném datovém toku, neboli FUP.

V nabídce dodavatelů techniky pro M2M se ojediněle již začíná objevovat také možnost ukládat data na nějaké centrální úložiště dat, zvané cloud, kde jde většinou o spolupráci s firmami, které disponují patřičnými znalostmi, vybavením a zázemím.

Výhoda přehledu v reálném čase je nesporná, možnost sledovat a ovlivňovat výrobu pouze z nějakého velína, na základě toku dat provozního a servisního charakteru, zde už je dávno, v takovém případě je M2M dostačující.

Takové propojení pak např. umožní průběžné online sledování a vyhodnocování celkové efektivity zařízení pomocí ukazatele OEE (Overall Equipment Effectiveness), u kterého svoji roli např. hrají naměřené hodnoty prostojů.

Speciální "komunikační moduly" a aplikace pochopitelně stojí více peněz, než sériově vyráběné komponenty a ve své podstatě (v základní podobě) toto řešení více "komfortu" a možnosti dalšího využítí nenabízí...

Zda sáhnout po M2M, nebo zvolit IoT, to dosti závisí na potřebě případného dalšího zpracování dat za pomoci speciálních analytických nástrojů v rámci celého podniku. Ty jsou již např. používané v oblasti zvané Big data, neboli Velká data, jakož i na počítačovém vybavení, používaném software, využívání standardních, nebo specializovaných rozhraní, šitých na míru atd.

Kdo zatím nenavštívil web s informacemi o IoT, můžete nyní přejít na www.webiot.cz,

Zdroj informací: www.automa.cz

xxx

Osobně navrhuji ještě zavést směr vývoje "smart" techniky, zvaný "Animal to Machine", anýbrž "Zvíře se strojem", zkráceně A2M. O co se jedná? Po louce např. půjde kráva, najednou v ní vyvstane potřeba "odhodit zátěž", což učiní a "smart" obojek na jejím krku odešle souřadnice příslušného "produktu" do CMK...

K čemu to bude dobré? Automaticky se na takové místo rozjede ASK, příslušný produkt nabere a dopraví zpět "na základnu". Jo, aha, tak CMK = Centrální mozek kravína, ASK = "automatický sběrač kravinců" a "základna" = kravín .

Ujme se to? Uvidím. Já se zatím chopím organizační stránky věci, u mne hlaste všechny skvělé nápady, oznamujte různé novinky a zvláštnosti v oboru, já to vše budu odborně a fundovaně třídit, uveřejňovat a komentovat, to mne velmi baví a vnitřně obohacuje...Pro zájemce: prodej domén.


Návrat zpět nahoru.

Menu


Relax

Logo VIPportálu


Links change


zc.latroppiv@atsop  

 Write


Copyright ©